Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 100% 100% 0%
2021 25 100% 100% 0%
2020 23 100% 100% 0%
2019 22 95.455% 95.455% 0%
2018 28 96.429% 100% 3.571%
2017 24 100% 100% 0%
2016 24 91.667% 95.652% 4.167%
2015 24 100% 100% 0%
2014 25 100% 100% 0%
2013 23 91.304% 100% 8.696%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313802 26
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 4313802 25
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313802 23
  100%
  100%
  0%
2019 4313802 22
  95%
  95%
  0%
2018 4313802 28
  96%
  100%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 4313802 24
  100%
  100%
  0%
2016 4313802 24
  92%
  96%
  4%
2015 4313802 24
  100%
  100%
  0%
2014 4313802 25
  100%
  100%
  0%
2013 4313802 23
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313802 26 8% 23% 62% 8% 0% 0%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2021 4313802 25 4% 24% 60% 12% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313802 23 4% 26% 61% 9% 0% 0%
2019 4313802 22 5% 36% 50% 5% 5% 0%
2018 4313802 28 7% 18% 71% 0% 0% 4%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2017 4313802 24 4% 42% 50% 4% 0% 0%
2016 4313802 24 8% 25% 58% 0% 4% 4%
2015 4313802 24 4% 67% 29% 0% 0% 0%
2014 4313802 25 4% 44% 52% 0% 0% 0%
2013 4313802 23 4% 30% 48% 9% 0% 9%