Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92,1% 92,78%
2021 85,89% 86,32%
2020 95,85% 97,94%
2019 97,12% 97,62%
2018 97,06% 98,66%
2017 91,15% 91,33%
2016 98,17% 98,48%
2015 95,9% 97,37%
2014 91,78% 93,7%
2013 86,08% 86,08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats