Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2014 33%
47h
67%
96h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
144h
2013 41%
28h
58%
40h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
69h