Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 26 25
2018 43 25
2017 51 25
2016 33 25
2015 39 25
2014 26 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 87.71% 89.82%
2017 97.05% 97.13%
2016 93.64% 92.2%
2015 97.06% 99.44%
2014 98.22% 98.22%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats