Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 100% 100% 0%
2021 13 100% 100% 0%
2020 6 83.333% 100% 16.667%
2019 11 100% 100% 0%
2018 11 100% 100% 0%
2017 12 83.333% 100% 16.667%
2016 9 100% 100% 0%
2015 14 100% 100% 0%
2014 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314939 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4314939 13
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4314939 6
  83%
  100%
  17%
2019 4314939 11
  100%
  100%
  0%
1354 20
  50%
  100%
  50%
2018 4314939 11
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 4314939 12
  83%
  100%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4314939 9
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4314939 14
  100%
  100%
  0%
2014 4314939 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314939 12 8% 33% 50% 8% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 4314939 13 8% 15% 69% 8% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4314939 6 17% 0% 67% 0% 0% 17%
2019 4314939 11 9% 0% 73% 18% 0% 0%
1354 20 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 4314939 11 9% 0% 55% 36% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4314939 12 0% 0% 50% 33% 0% 17%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 4314939 9 11% 11% 33% 44% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 4314939 14 7% 7% 43% 43% 0% 0%
2014 4314939 5 20% 0% 40% 40% 0% 0%