Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 33 100% 100% 0%
2021 40 100% 100% 0%
2020 24 95.833% 100% 4.167%
2019 26 100% 100% 0%
2018 31 100% 100% 0%
2017 29 100% 100% 0%
2016 36 100% 100% 0%
2015 40 100% 100% 0%
2014 31 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314947 33
  100%
  100%
  0%
2021 4314947 40
  100%
  100%
  0%
2020 4314947 24
  96%
  100%
  4%
2019 4314947 26
  100%
  100%
  0%
2018 4314947 31
  100%
  100%
  0%
2017 4313148 9
  89%
  100%
  11%
4314947 29
  100%
  100%
  0%
2016 4314947 36
  100%
  100%
  0%
2015 4314947 40
  100%
  100%
  0%
2014 4314947 31
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314947 33 3% 15% 52% 30% 0% 0%
2021 4314947 40 5% 5% 73% 18% 0% 0%
2020 4314947 24 0% 21% 46% 29% 0% 4%
2019 4314947 26 0% 19% 50% 31% 0% 0%
2018 4314947 31 0% 16% 61% 23% 0% 0%
2017 4313148 9 0% 0% 67% 22% 0% 11%
4314947 29 0% 0% 97% 3% 0% 0%
2016 4314947 36 0% 17% 44% 39% 0% 0%
2015 4314947 40 13% 20% 50% 18% 0% 0%
2014 4314947 31 0% 0% 68% 32% 0% 0%