Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% 100%
2021 100% 100%
2020 96.46% 96.46%
2019 99.05% 100%
2018 100% 100%
2017 100% 100%
2016 100% 100%
2015 100% 100%
2014 98.81% 98.81%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats