Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 171 50
2022 169 50
2021 157 50
2020 125 50
2019 98 50
2018 165 50
2017 182 50
2016 101 50