Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedràtic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedràtic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedràtic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 23%
160h
43%
306h
27%
194h
5%
32h
0%
2h
2%
12h
706h
2018 25%
214h
46%
394h
27%
228h
2%
13h
1%
10h
0%
0h
859h
2017 27%
200h
46%
339h
25%
181h
1%
11h
0%
0h
1%
8h
738h