Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 100% 100% 0%
2021 26 100% 100% 0%
2020 22 100% 100% 0%
2019 23 100% 100% 0%
2018 20 100% 100% 0%
2017 24 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316231 22
  100%
  100%
  0%
2021 4316231 26
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4316231 22
  100%
  100%
  0%
2019 4316231 23
  100%
  100%
  0%
2018 4316231 20
  100%
  100%
  0%
2017 4316231 24
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316231 22 5% 32% 59% 5% 0% 0%
2021 4316231 26 4% 38% 58% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4316231 22 5% 18% 73% 5% 0% 0%
2019 4316231 23 4% 39% 52% 4% 0% 0%
2018 4316231 20 5% 25% 60% 10% 0% 0%
2017 4316231 24 4% 33% 63% 0% 0% 0%