Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 100% 100% 0%
2021 16 100% 100% 0%
2020 12 100% 100% 0%
2019 12 100% 100% 0%
2018 13 100% 100% 0%
2017 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316231 14
  100%
  100%
  0%
2021 4316231 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4316231 12
  100%
  100%
  0%
2019 4316231 12
  100%
  100%
  0%
2018 4316231 13
  100%
  100%
  0%
2017 4316231 15
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316231 14 7% 14% 64% 14% 0% 0%
2021 4316231 16 6% 13% 63% 19% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4316231 12 8% 17% 75% 0% 0% 0%
2019 4316231 12 8% 25% 67% 0% 0% 0%
2018 4316231 13 8% 15% 69% 8% 0% 0%
2017 4316231 15 7% 47% 47% 0% 0% 0%