Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 100% 100% 0%
2021 28 92.857% 100% 7.143%
2020 24 100% 100% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 20 95% 100% 5%
2017 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316231 24
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 4316231 28
  93%
  100%
  7%
2020 4316231 24
  100%
  100%
  0%
2019 4316231 21
  100%
  100%
  0%
2018 4316231 20
  95%
  100%
  5%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2017 4316231 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316231 24 4% 38% 58% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 4316231 28 4% 46% 43% 0% 0% 7%
2020 4316231 24 4% 13% 79% 4% 0% 0%
2019 4316231 21 10% 48% 43% 0% 0% 0%
2018 4316231 20 5% 25% 65% 0% 0% 5%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4316231 22 5% 18% 73% 5% 0% 0%