Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 20 20
2022 21 20
2021 18 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 87.88% 88.96%
2021 91.53% 91.53%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats