Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 91.667% 91.667% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 19 78.947% 83.333% 5.263%
2019 25 84% 91.304% 8%
2018 19 94.737% 94.737% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 88
  65%
  74%
  12%
7000050 24
  92%
  92%
  0%
7000351 20
  95%
  100%
  5%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2021 2500097 76
  82%
  84%
  3%
7000050 19
  100%
  100%
  0%
7000351 14
  86%
  92%
  7%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2500097 98
  74%
  77%
  3%
7000050 19
  79%
  83%
  5%
7000351 21
  95%
  100%
  5%
4313861 4
  25%
  50%
  50%
2019 2500097 90
  68%
  73%
  7%
7000050 25
  84%
  91%
  8%
7000351 16
  94%
  94%
  0%
4313861 1
  0%
  0%
  100%
2018 2500097 78
  58%
  60%
  4%
7000050 19
  95%
  95%
  0%
7000351 19
  89%
  89%
  0%
2017 2500097 96
  68%
  71%
  5%
2016 2500097 76
  59%
  68%
  13%
4313861 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500097 93
  65%
  71%
  10%
2014 2500097 83
  53%
  58%
  8%
2013 2500097 83
  65%
  78%
  17%
2012 2500097 95
  47%
  66%
  28%
2011 2500097 86
  45%
  70%
  35%
2010 2500097 91
  31%
  85%
  64%
2009 2500097 73
  34%
  57%
  40%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 88 1% 2% 15% 44% 23% 13%
7000050 24 17% 17% 38% 21% 8% 0%
7000351 20 10% 10% 40% 35% 0% 5%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2021 2500097 76 5% 0% 20% 53% 16% 3%
7000050 19 0% 5% 58% 37% 0% 0%
7000351 14 7% 0% 14% 64% 7% 7%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2020 2500097 98 3% 5% 18% 48% 22% 3%
7000050 19 0% 11% 47% 21% 16% 5%
7000351 21 19% 0% 29% 48% 0% 5%
4313861 4 0% 0% 25% 0% 25% 50%
2019 2500097 90 1% 1% 2% 58% 26% 7%
7000050 25 12% 8% 12% 52% 8% 8%
7000351 16 0% 0% 31% 63% 6% 0%
4313861 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500097 78 1% 4% 8% 44% 38% 4%
7000050 19 32% 0% 32% 32% 5% 0%
7000351 19 5% 0% 32% 53% 11% 0%
2017 2500097 96 3% 2% 13% 50% 27% 5%
2016 2500097 76 3% 3% 7% 47% 28% 13%
4313861 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500097 93 0% 1% 10% 54% 26% 10%
2014 2500097 83 4% 0% 16% 34% 39% 8%
2013 2500097 83 1% 1% 13% 49% 18% 17%
2012 2500097 95 0% 1% 6% 40% 24% 28%
2011 2500097 86 1% 2% 9% 33% 20% 35%
2010 2500097 91 1% 1% 9% 20% 5% 64%
2009 2500097 73 1% 7% 3% 23% 26% 40%