Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 87.5% 95.455% 8.333%
2021 17 94.118% 100% 5.882%
2020 19 89.474% 100% 10.526%
2019 27 88.889% 100% 11.111%
2018 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 98
  76%
  79%
  4%
7000050 24
  88%
  95%
  8%
7000351 20
  85%
  85%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500097 66
  76%
  79%
  5%
7000050 17
  94%
  100%
  6%
7000351 14
  93%
  100%
  7%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2500097 83
  75%
  82%
  8%
7000050 19
  89%
  100%
  11%
7000351 20
  90%
  95%
  5%
4313861 4
  25%
  100%
  75%
2019 2500097 75
  83%
  93%
  11%
7000050 27
  89%
  100%
  11%
7000351 17
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 74
  70%
  85%
  18%
7000050 17
  100%
  100%
  0%
7000351 17
  82%
  93%
  12%
2017 2500097 96
  76%
  90%
  16%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500097 84
  62%
  85%
  27%
4313861 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 83
  55%
  74%
  25%
2014 2500097 88
  56%
  75%
  26%
2013 2500097 80
  56%
  76%
  26%
2012 2500097 84
  46%
  71%
  35%
2011 2500097 90
  49%
  75%
  34%
2010 2500097 95
  29%
  70%
  58%
2009 2500097 82
  34%
  74%
  54%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 98 0% 0% 21% 53% 20% 4%
7000050 24 13% 25% 25% 25% 4% 8%
7000351 20 10% 5% 50% 20% 15% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500097 66 2% 0% 32% 42% 20% 5%
7000050 17 12% 12% 35% 35% 0% 6%
7000351 14 0% 0% 14% 79% 0% 7%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2020 2500097 83 4% 5% 14% 52% 17% 8%
7000050 19 11% 16% 37% 26% 0% 11%
7000351 20 5% 10% 30% 45% 5% 5%
4313861 4 0% 0% 25% 0% 0% 75%
2019 2500097 75 1% 4% 37% 40% 7% 11%
7000050 27 22% 19% 26% 22% 0% 11%
7000351 17 6% 18% 59% 18% 0% 0%
2018 2500097 74 0% 5% 12% 49% 12% 18%
7000050 17 35% 6% 24% 35% 0% 0%
7000351 17 6% 0% 35% 41% 6% 12%
2017 2500097 96 3% 4% 16% 50% 8% 16%
1353 32 50% 0% 0% 0% 0% 50%
2016 2500097 84 4% 4% 11% 44% 11% 27%
4313861 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500097 83 2% 1% 13% 39% 19% 25%
2014 2500097 88 2% 1% 8% 44% 18% 26%
2013 2500097 80 1% 1% 9% 45% 18% 26%
2012 2500097 84 0% 5% 8% 33% 19% 35%
2011 2500097 90 2% 2% 3% 41% 17% 34%
2010 2500097 95 2% 0% 5% 22% 13% 58%
2009 2500097 82 2% 4% 2% 26% 12% 54%