Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2020 7 85.714% 100% 14.286%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 2
  0%
  0%
  0%
2500097 61
  95%
  97%
  2%
7000050 4
  100%
  100%
  0%
1353 64
  50%
  50%
  0%
2021 2500097 43
  91%
  98%
  7%
7000050 2
  100%
  100%
  0%
4313861 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500097 53
  94%
  98%
  4%
7000050 7
  86%
  100%
  14%
4313861 5
  60%
  100%
  40%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2019 2500097 46
  93%
  96%
  2%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
4313861 2
  50%
  100%
  50%
2018 2500097 34
  88%
  88%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500097 56
  96%
  96%
  0%
4313861 1
  0%
  0%
  100%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2016 2500097 30
  97%
  97%
  0%
4313861 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 61
  77%
  82%
  7%
2014 2500097 23
  87%
  95%
  9%
4313861 1
  0%
  0%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 2 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500097 61 3% 3% 41% 48% 3% 2%
7000050 4 25% 0% 75% 0% 0% 0%
1353 64 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 2500097 43 9% 0% 42% 40% 2% 7%
7000050 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
4313861 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500097 53 0% 0% 38% 57% 2% 4%
7000050 7 0% 0% 71% 14% 0% 14%
4313861 5 20% 0% 20% 20% 0% 40%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2019 2500097 46 4% 4% 46% 37% 4% 2%
7000050 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
4313861 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2500097 34 0% 0% 26% 62% 12% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500097 56 4% 0% 45% 48% 4% 0%
4313861 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 48 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2016 2500097 30 7% 7% 33% 50% 3% 0%
4313861 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500097 61 2% 3% 21% 51% 16% 7%
2014 2500097 23 4% 0% 39% 43% 4% 9%
4313861 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%