Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 100% 100% 0%
2021 15 100% 100% 0%
2020 4 100% 100% 0%
2019 11 100% 100% 0%
2018 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 27
  96%
  96%
  0%
7000415 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 18
  94%
  94%
  0%
7000415 15
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 21
  100%
  100%
  0%
7000415 4
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 27
  100%
  100%
  0%
7000415 11
  100%
  100%
  0%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2018 2501915 20
  100%
  100%
  0%
7000415 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 32
  94%
  100%
  6%
1353 64
  75%
  100%
  25%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 31
  100%
  100%
  0%
1353 160
  60%
  86%
  30%
2015 2501915 23
  100%
  100%
  0%
2014 2501915 20
  100%
  100%
  0%
2013 2501915 38
  79%
  86%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 27 7% 7% 63% 19% 4% 0%
7000415 14 0% 0% 79% 21% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501915 18 0% 6% 67% 22% 6% 0%
7000415 15 0% 0% 93% 7% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2020 2501915 21 5% 5% 81% 10% 0% 0%
7000415 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501915 27 0% 11% 67% 22% 0% 0%
7000415 11 9% 0% 82% 9% 0% 0%
1353 80 0% 0% 20% 60% 20% 0%
2018 2501915 20 0% 5% 90% 5% 0% 0%
7000415 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501915 32 3% 13% 72% 6% 0% 6%
1353 64 0% 0% 75% 0% 0% 25%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501915 31 0% 3% 84% 13% 0% 0%
1353 160 0% 0% 40% 20% 10% 30%
2015 2501915 23 4% 9% 78% 9% 0% 0%
2014 2501915 20 0% 0% 85% 15% 0% 0%
2013 2501915 38 3% 0% 21% 55% 13% 8%