Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 32 93.75% 96.774% 3.125%
2021 14 92.857% 100% 7.143%
2020 20 100% 100% 0%
2019 14 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 50
  86%
  96%
  10%
7000415 32
  94%
  97%
  3%
2021 2501915 66
  89%
  94%
  5%
7000415 14
  93%
  100%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 63
  89%
  95%
  6%
7000415 20
  100%
  100%
  0%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2019 2501915 62
  98%
  100%
  2%
7000415 14
  100%
  100%
  0%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 52
  90%
  96%
  6%
7000415 14
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 60
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 65
  88%
  88%
  0%
2015 2501915 88
  80%
  88%
  9%
2014 2501915 96
  82%
  84%
  2%
2013 2501915 86
  79%
  79%
  0%
2012 2501915 74
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 50 2% 0% 26% 58% 4% 10%
7000415 32 0% 6% 47% 41% 3% 3%
2021 2501915 66 2% 2% 20% 67% 6% 5%
7000415 14 7% 0% 14% 71% 0% 7%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 63 0% 0% 33% 56% 5% 6%
7000415 20 5% 0% 55% 40% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2019 2501915 62 0% 2% 69% 27% 0% 2%
7000415 14 0% 0% 93% 7% 0% 0%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501915 52 0% 2% 17% 71% 4% 6%
7000415 14 7% 0% 21% 71% 0% 0%
2017 2501915 60 0% 2% 47% 45% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501915 65 2% 2% 28% 57% 12% 0%
2015 2501915 88 0% 0% 27% 52% 11% 9%
2014 2501915 96 0% 0% 17% 66% 16% 2%
2013 2501915 86 2% 0% 27% 50% 21% 0%
2012 2501915 74 3% 1% 23% 72% 0% 1%