Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 4 75% 100% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 29
  100%
  100%
  0%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
1353 64
  25%
  25%
  0%
2021 2501915 18
  100%
  100%
  0%
7000415 4
  75%
  100%
  25%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2501915 32
  94%
  97%
  3%
2019 2501915 15
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 13
  92%
  100%
  8%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2501915 16
  100%
  100%
  0%
1353 48
  33%
  33%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 10
  90%
  100%
  10%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 14
  93%
  100%
  7%
2014 2501915 30
  100%
  100%
  0%
2013 2501915 32
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 29 7% 0% 69% 24% 0% 0%
7000415 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 64 0% 0% 25% 0% 75% 0%
2021 2501915 18 6% 6% 22% 67% 0% 0%
7000415 4 0% 0% 25% 50% 0% 25%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2020 2501915 32 3% 3% 34% 53% 3% 3%
2019 2501915 15 0% 7% 60% 33% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2018 2501915 13 15% 0% 38% 38% 0% 8%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2501915 16 6% 6% 38% 50% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 33% 67% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501915 10 0% 0% 70% 20% 0% 10%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2015 2501915 14 0% 7% 21% 64% 0% 7%
2014 2501915 30 0% 3% 30% 67% 0% 0%
2013 2501915 32 0% 6% 28% 53% 0% 13%