Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 12 100% 100% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 16 93.75% 93.75% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 62
  97%
  100%
  3%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 69
  100%
  100%
  0%
7000500 12
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 67
  100%
  100%
  0%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 58
  98%
  100%
  2%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 70
  100%
  100%
  0%
7000500 16
  94%
  94%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 63
  98%
  100%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 61
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500257 69
  96%
  100%
  4%
2014 2500257 67
  99%
  99%
  0%
2013 2500257 71
  97%
  100%
  3%
2012 2500257 68
  97%
  99%
  1%
2011 2500257 70
  99%
  100%
  1%
2010 2500257 67
  94%
  98%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 62 2% 5% 58% 32% 0% 3%
7000500 17 6% 0% 88% 6% 0% 0%
2021 2500257 69 0% 3% 42% 55% 0% 0%
7000500 12 17% 0% 50% 33% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500257 67 1% 4% 72% 22% 0% 0%
7000500 21 5% 24% 71% 0% 0% 0%
2019 2500257 58 2% 7% 60% 29% 0% 2%
7000500 17 0% 18% 53% 29% 0% 0%
2018 2500257 70 0% 7% 54% 39% 0% 0%
7000500 16 13% 13% 63% 6% 6% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500257 63 0% 5% 51% 43% 0% 2%
1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2016 2500257 61 0% 10% 51% 34% 0% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500257 69 1% 9% 62% 23% 0% 4%
2014 2500257 67 0% 6% 67% 25% 1% 0%
2013 2500257 71 0% 17% 69% 11% 0% 3%
2012 2500257 68 0% 28% 69% 0% 1% 1%
2011 2500257 70 3% 33% 56% 7% 0% 1%
2010 2500257 67 0% 1% 72% 21% 1% 4%