Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 17 100% 100% 0%
2020 23 95.652% 100% 4.348%
2019 10 90% 90% 0%
2018 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 13
  100%
  100%
  0%
2500258 127
  84%
  100%
  16%
2021 7000501 17
  100%
  100%
  0%
2500258 141
  82%
  94%
  13%
2020 7000501 23
  96%
  100%
  4%
2500258 122
  72%
  100%
  28%
2019 7000501 10
  90%
  90%
  0%
2500258 164
  91%
  96%
  5%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2018 7000501 6
  100%
  100%
  0%
2500258 190
  58%
  93%
  38%
2017 2500258 176
  47%
  90%
  48%
2016 2500258 154
  45%
  93%
  52%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500258 160
  54%
  67%
  20%
2014 2500258 144
  50%
  69%
  27%
2013 2500258 133
  73%
  94%
  23%
2012 2500258 192
  86%
  100%
  14%
2011 2500258 113
  66%
  88%
  25%
2010 2500258 114
  83%
  92%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 13 15% 0% 69% 15% 0% 0%
2500258 127 0% 0% 38% 46% 0% 16%
2021 7000501 17 12% 0% 59% 29% 0% 0%
2500258 141 1% 1% 31% 49% 5% 13%
2020 7000501 23 13% 4% 26% 52% 0% 4%
2500258 122 0% 0% 10% 62% 0% 28%
2019 7000501 10 0% 0% 60% 30% 10% 0%
2500258 164 2% 1% 26% 60% 4% 5%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000501 6 0% 17% 67% 17% 0% 0%
2500258 190 0% 2% 18% 36% 4% 38%
2017 2500258 176 1% 2% 13% 28% 5% 48%
2016 2500258 154 1% 1% 13% 30% 3% 52%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500258 160 0% 4% 13% 37% 26% 20%
2014 2500258 144 1% 0% 14% 35% 23% 27%
2013 2500258 133 2% 2% 26% 44% 5% 23%
2012 2500258 192 0% 2% 33% 51% 0% 14%
2011 2500258 113 1% 3% 15% 48% 9% 25%
2010 2500258 114 0% 0% 34% 49% 7% 10%