Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 16 93.75% 93.75% 0%
2020 19 94.737% 100% 5.263%
2019 24 87.5% 87.5% 0%
2018 9 88.889% 88.889% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 69
  100%
  100%
  0%
7000418 13
  100%
  100%
  0%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
2500786 263
  94%
  97%
  3%
7001206 1
  100%
  100%
  0%
7000501 20
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 7000255 68
  100%
  100%
  0%
7000418 20
  90%
  95%
  5%
7000500 18
  89%
  89%
  0%
2500786 230
  80%
  83%
  4%
7000501 16
  94%
  94%
  0%
1353 80
  60%
  75%
  20%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 62
  90%
  92%
  2%
7000418 21
  95%
  95%
  0%
7000500 20
  100%
  100%
  0%
2500786 241
  88%
  91%
  3%
7000501 19
  95%
  100%
  5%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2019 7000255 59
  98%
  100%
  2%
7000418 4
  100%
  100%
  0%
7000500 17
  76%
  76%
  0%
2500786 218
  84%
  88%
  5%
7000501 24
  88%
  88%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 65
  95%
  98%
  3%
7000418 15
  100%
  100%
  0%
7000500 13
  100%
  100%
  0%
2500786 272
  88%
  92%
  5%
7000501 9
  89%
  89%
  0%
1353 96
  67%
  67%
  0%
2017 2500786 239
  83%
  87%
  4%
1353 80
  40%
  67%
  40%
2016 2500786 230
  87%
  91%
  4%
1353 96
  67%
  80%
  17%
2015 2500786 267
  82%
  85%
  3%
2014 2500786 247
  83%
  86%
  4%
2013 2500786 289
  84%
  86%
  2%
2012 2500786 195
  77%
  79%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 69 0% 6% 35% 59% 0% 0%
7000418 13 0% 46% 38% 15% 0% 0%
7000500 16 6% 25% 44% 25% 0% 0%
2500786 263 2% 2% 42% 48% 3% 3%
7001206 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000501 20 0% 15% 60% 25% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 7000255 68 1% 10% 66% 22% 0% 0%
7000418 20 5% 0% 35% 50% 5% 5%
7000500 18 0% 6% 56% 28% 11% 0%
2500786 230 2% 3% 21% 53% 16% 4%
7000501 16 0% 13% 19% 63% 6% 0%
1353 80 0% 0% 60% 0% 20% 20%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000255 62 6% 3% 52% 29% 8% 2%
7000418 21 10% 14% 24% 48% 5% 0%
7000500 20 0% 0% 35% 65% 0% 0%
2500786 241 1% 1% 21% 65% 9% 3%
7000501 19 0% 0% 42% 53% 0% 5%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 7000255 59 3% 7% 63% 25% 0% 2%
7000418 4 0% 0% 0% 100% 0% 0%
7000500 17 0% 0% 29% 47% 24% 0%
2500786 218 2% 1% 15% 66% 11% 5%
7000501 24 8% 0% 38% 42% 13% 0%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2018 7000255 65 2% 5% 57% 32% 2% 3%
7000418 15 13% 20% 53% 13% 0% 0%
7000500 13 8% 0% 38% 54% 0% 0%
2500786 272 3% 3% 22% 60% 7% 5%
7000501 9 0% 0% 33% 56% 11% 0%
1353 96 0% 0% 17% 50% 33% 0%
2017 2500786 239 3% 6% 28% 46% 13% 4%
1353 80 0% 20% 0% 20% 20% 40%
2016 2500786 230 4% 5% 32% 46% 9% 4%
1353 96 0% 0% 33% 33% 17% 17%
2015 2500786 267 1% 1% 20% 60% 15% 3%
2014 2500786 247 1% 2% 26% 55% 13% 4%
2013 2500786 289 4% 3% 32% 45% 14% 2%
2012 2500786 195 2% 3% 25% 48% 21% 2%