Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 18 100% 100% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 12 100% 100% 0%
2018 9 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 63
  100%
  100%
  0%
7000418 19
  95%
  95%
  0%
2500786 205
  95%
  97%
  2%
7000501 15
  100%
  100%
  0%
1353 336
  95%
  100%
  5%
2021 7000255 59
  100%
  100%
  0%
7000418 21
  90%
  100%
  10%
2500786 225
  98%
  100%
  2%
7000501 18
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 208
  92%
  100%
  8%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 61
  100%
  100%
  0%
7000418 14
  100%
  100%
  0%
2500786 233
  97%
  100%
  3%
7000501 21
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 7000255 60
  100%
  100%
  0%
7000418 8
  100%
  100%
  0%
2500786 213
  95%
  98%
  3%
7000501 12
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 60
  97%
  98%
  2%
7000418 14
  100%
  100%
  0%
2500786 223
  98%
  98%
  0%
7000501 9
  100%
  100%
  0%
1353 256
  81%
  81%
  0%
2017 2500786 210
  93%
  97%
  4%
1353 240
  87%
  100%
  13%
2016 2500786 244
  93%
  96%
  3%
1353 208
  92%
  92%
  0%
2015 2500786 231
  94%
  99%
  5%
2014 2500786 268
  97%
  98%
  1%
2013 2500786 194
  95%
  98%
  3%
2012 2500786 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 63 5% 5% 81% 10% 0% 0%
7000418 19 11% 21% 53% 11% 5% 0%
2500786 205 3% 8% 39% 43% 3% 2%
7000501 15 7% 7% 40% 47% 0% 0%
1353 336 0% 0% 29% 67% 0% 5%
2021 7000255 59 0% 3% 75% 22% 0% 0%
7000418 21 5% 24% 52% 10% 0% 10%
2500786 225 2% 28% 57% 10% 0% 2%
7000501 18 6% 17% 72% 6% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 208 0% 0% 62% 31% 0% 8%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 7000255 61 3% 48% 46% 3% 0% 0%
7000418 14 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500786 233 4% 17% 64% 12% 0% 3%
7000501 21 0% 14% 67% 19% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2019 7000255 60 5% 7% 85% 3% 0% 0%
7000418 8 0% 0% 63% 38% 0% 0%
2500786 213 2% 3% 51% 39% 2% 3%
7000501 12 0% 0% 42% 58% 0% 0%
1353 80 20% 0% 60% 20% 0% 0%
2018 7000255 60 5% 8% 57% 27% 2% 2%
7000418 14 14% 0% 57% 29% 0% 0%
2500786 223 2% 6% 68% 22% 2% 0%
7000501 9 0% 0% 78% 22% 0% 0%
1353 256 0% 0% 38% 44% 19% 0%
2017 2500786 210 1% 10% 48% 33% 3% 4%
1353 240 7% 7% 40% 33% 0% 13%
2016 2500786 244 1% 5% 39% 49% 4% 3%
1353 208 8% 0% 31% 54% 8% 0%
2015 2500786 231 3% 3% 48% 41% 1% 5%
2014 2500786 268 4% 9% 55% 28% 2% 1%
2013 2500786 194 2% 10% 49% 34% 2% 3%
2012 2500786 3 0% 33% 0% 67% 0% 0%