Història de l'Art i Musicologia

Codi RUCT : 5600558. Branca : Arts i Humanitats.

Resultats

Tesis doctorals defensades per curs acadèmic

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 14 2 16 56.25% 18.75%
2020 10 5 15 66.67% 6.67%
2019 9 2 11 72.73% 0%
2018 9 - 9 66.67% 11.11%
2017 9 1 10 70% 0%
2016 2 1 3 33.33% 0%
2015 3 - 3 33.33% 0%

Tesis doctorals "íntegres" defensades per curs acadèmic (RD 99/2011)

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 14 2 16 56.25% 18.75%
2020 7 4 11 63.64% 9.09%
2019 9 2 11 72.73% 0%
2018 6 - 6 66.67% 16.67%
2017 5 1 6 66.67% 0%
2016 - 1 1 0% 0%

Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es

Curs Dedicació completa Dedicació parcial
2021 5.4 6
2020 5.2 6.1
2019 4.9 6
2018 5 -
2017 4 4
2016 - 4

Taxa d'abandonament per curs acadèmic

Curs Taxa d'abandonament
2021 9.68%
2020 6.32%
2019 13.54%
2018 3.41%
2017 8.64%
2016 3.33%
2015 7.14%
2014 11.11%
2013 0%