Neurociències

Codi RUCT : 5600239. Branca : Ciències de la Salut.

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2021 15 7 75% 4
2020 23 20 89% 9
2019 31 23 93% 15
2018 36 32 100% 21
2017 30 21 100% 11
2016 5 5 100% 5
2015 3 3 100% 2