Neurociències

Codi RUCT : 5600239. Branca : Ciències de la Salut.

Resultats

Tesis doctorals defensades per curs acadèmic

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 9 - 9 88.89% 22.22%
2020 17 1 18 83.33% 16.67%
2019 12 4 16 81.25% 25%
2018 23 - 23 91.3% 17.39%
2017 16 - 16 100% 18.75%
2016 4 - 4 75% 0%
2015 2 - 2 50% 100%

Tesis doctorals "íntegres" defensades per curs acadèmic (RD 99/2011)

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 8 - 8 87.5% 25%
2020 16 - 16 81.25% 18.75%
2019 11 2 13 76.92% 30.77%
2018 22 - 22 90.91% 13.64%
2017 16 - 16 100% 18.75%
2016 4 - 4 75% 0%

Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es

Curs Dedicació completa Dedicació parcial
2021 5.8 -
2020 5.1 -
2019 4.9 6.5
2018 5 -
2017 4.3 -
2016 3.8 -

Taxa d'abandonament per curs acadèmic

Curs Taxa d'abandonament
2020 0%
2019 1.71%
2018 0.86%
2017 2.15%
2016 4.29%
2015 2.22%
2014 5%
2013 0%