Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2503998 1
  100%
  100%
  0%
2500893 38
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500893 40
  98%
  98%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500893 52
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500893 59
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 1
  100%
  100%
  0%
2500893 32
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500893 38
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500893 49
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 2
  100%
  100%
  0%
2500893 41
  100%
  100%
  0%
2014 2500893 59
  100%
  100%
  0%
2013 2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500893 44
  98%
  98%
  0%
2012 2500893 59
  100%
  100%
  0%
2011 2500893 60
  98%
  100%
  2%
2010 2500893 28
  93%
  100%
  7%
2009 2500893 6
  67%
  100%
  33%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503998 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 38 0% 8% 63% 29% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 40 0% 5% 73% 20% 3% 0%
2501933 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 2500893 52 0% 19% 58% 23% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500097 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500893 59 3% 31% 63% 2% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500798 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 32 3% 9% 63% 25% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 38 3% 3% 71% 24% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500893 49 0% 12% 67% 20% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500798 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500893 41 0% 5% 83% 12% 0% 0%
2014 2500893 59 0% 10% 66% 24% 0% 0%
2013 2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 44 2% 0% 66% 30% 2% 0%
2012 2500893 59 2% 2% 71% 25% 0% 0%
2011 2500893 60 2% 2% 72% 23% 0% 2%
2010 2500893 28 0% 4% 57% 32% 0% 7%
2009 2500893 6 0% 0% 50% 17% 0% 33%