UAB

Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Dades DGU
  • DGU000000986 Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 95% 99% 5%
2021 99% 100% 1%
2020 89% 98% 9%
2019 95% 98% 3%
2018 98% 100% 2%
2017 87% 97% 10%
2016 90% 97% 8%
2015 91% 98% 7%
2014 85% 100% 15%
2013 90% 98% 8%
2012 94% 98% 4%
2011 86% 95% 9%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 6 26 56 12 1
2021 5 33 54 8 0
2020 6 38 48 7 2
2019 3 24 59 11 2
2018 3 26 53 18 0
2017 7 19 60 10 3
2016 4 19 50 24 3
2015 4 18 56 20 2
2014 4 46 45 4 0
2013 4 36 43 15 2
2012 4 26 55 13 2
2011 3 18 56 17 5
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42300 Adquisició de la Fonologia i Accés Lèxic en l’Anglès com a Segona Llengua 6 1 1 4 0 0 0 100% 100% 0%
44030 Adquisició de la Sintaxi i la Morfologia Angleses 7 1 1 4 1 0 0 100% 100% 0%
44031 Adquisició de Segones Llengües en Contextos d'Instrucció 10 1 1 3 5 0 0 100% 100% 0%
42291 Amor i Mort en la Literatura Nord-Americana  13 0 3 7 2 0 1 92% 100% 8%
42302 El Renaixement: el Desig en la Poesia i el Teatre des de Shakespeare a Milton 8 0 1 5 1 0 1 88% 100% 12%
44032 Estudis de Gènere: Noves Sexualitats / Noves Textualitats 15 1 6 6 1 0 1 93% 100% 7%
42287 Habilitats Acadèmiques Avançades 19 1 2 14 1 1 0 95% 95% 0%
44712 Literatures i Cultures Transnacionals 11 1 4 6 0 0 0 100% 100% 0%
42297 Mètodes de Recerca Qualitativa i Quantitativa 9 1 1 6 1 0 0 100% 100% 0%
42290 Pràctiques en Empresa 10 0 10 0 0 0 0 100% 100% 0%
42298 Sociolingüística i Multilingüisme: Una Aproximació Crítica 7 0 0 4 2 0 1 86% 100% 14%
42303 Teoria i Pràctica de la Crítica Literària: Adulteri i Matrimoni a la Ficció del Segle XIX 10 0 1 9 0 0 0 100% 100% 0%
42292 Treball de Final de Màster 22 1 5 10 3 0 3 86% 100% 14%