Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 81.818% 90% 9.091%
2021 26 88.462% 88.462% 0%
2020 37 81.081% 83.333% 2.703%
2019 28 71.429% 83.333% 14.286%
2018 27 66.667% 75% 11.111%
2017 29 72.414% 80.769% 10.345%
2016 39 87.179% 97.143% 10.256%
2015 50 82% 87.234% 6%
2014 51 72.549% 82.222% 11.765%
2013 77 88.312% 97.143% 9.091%
2012 65 64.615% 67.742% 4.615%
2011 48 83.333% 90.909% 8.333%
2010 31 93.548% 96.667% 3.226%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 25
  92%
  92%
  0%
2500254 22
  82%
  90%
  9%
2021 7000415 33
  91%
  94%
  3%
2500254 26
  88%
  88%
  0%
2020 7000415 33
  76%
  78%
  3%
2500254 37
  81%
  83%
  3%
2019 7000415 29
  93%
  96%
  3%
2500254 28
  71%
  83%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 21
  90%
  90%
  0%
2500254 27
  67%
  75%
  11%
2017 2500254 29
  72%
  81%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 39
  87%
  97%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500254 50
  82%
  87%
  6%
2014 2500254 51
  73%
  82%
  12%
2013 2500254 77
  88%
  97%
  9%
2012 2500254 65
  65%
  68%
  5%
2011 2500254 48
  83%
  91%
  8%
2010 2500254 31
  94%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 25 8% 4% 40% 40% 8% 0%
2500254 22 0% 18% 23% 41% 9% 9%
2021 7000415 33 0% 0% 36% 55% 6% 3%
2500254 26 4% 0% 8% 77% 12% 0%
2020 7000415 33 3% 9% 24% 39% 21% 3%
2500254 37 5% 3% 5% 68% 16% 3%
2019 7000415 29 7% 3% 24% 59% 3% 3%
2500254 28 0% 0% 0% 68% 14% 14%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000415 21 10% 0% 14% 67% 10% 0%
2500254 27 0% 0% 19% 48% 22% 11%
2017 2500254 29 3% 0% 3% 66% 17% 10%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500254 39 5% 0% 18% 64% 3% 10%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500254 50 0% 2% 18% 62% 12% 6%
2014 2500254 51 0% 0% 16% 57% 16% 12%
2013 2500254 77 0% 0% 13% 75% 3% 9%
2012 2500254 65 0% 0% 6% 58% 31% 5%
2011 2500254 48 0% 0% 27% 56% 8% 8%
2010 2500254 31 3% 6% 55% 29% 3% 3%