Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 85.714% 100% 14.286%
2020 10 80% 100% 20%
2018 12 83.333% 100% 16.667%
2013 13 84.615% 100% 15.385%
2012 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 2
  0%
  0%
  100%
2500254 14
  86%
  100%
  14%
2020 7000415 4
  100%
  100%
  0%
2500254 10
  80%
  100%
  20%
2018 2500254 12
  83%
  100%
  17%
2013 2500254 13
  85%
  100%
  15%
2012 2500254 11
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 2 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500254 14 7% 14% 29% 36% 0% 14%
2020 7000415 4 25% 50% 25% 0% 0% 0%
2500254 10 0% 10% 10% 60% 0% 20%
2018 2500254 12 8% 8% 50% 17% 0% 17%
2013 2500254 13 8% 8% 38% 31% 0% 15%
2012 2500254 11 0% 9% 18% 73% 0% 0%