Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 42.857% 64.286% 33.333%
2021 46 69.565% 78.049% 10.87%
2020 54 27.778% 38.462% 27.778%
2019 56 51.786% 76.316% 32.143%
2018 60 55% 64.706% 15%
2017 48 39.583% 50% 20.833%
2016 47 68.085% 82.051% 17.021%
2015 75 52% 58.209% 10.667%
2014 70 51.429% 69.231% 25.714%
2013 82 64.634% 79.104% 18.293%
2012 98 64.286% 75% 14.286%
2011 110 59.091% 69.149% 14.545%
2010 81 40.741% 50.769% 19.753%
2009 50 56% 73.684% 24%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 27
  89%
  92%
  4%
2500254 42
  43%
  64%
  33%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 7000415 34
  88%
  94%
  6%
2500254 46
  70%
  78%
  11%
2020 7000415 35
  80%
  85%
  6%
2500254 54
  28%
  38%
  28%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2019 7000415 27
  85%
  88%
  4%
2500254 56
  52%
  76%
  32%
2018 7000415 22
  86%
  95%
  9%
2500254 60
  55%
  65%
  15%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500254 48
  40%
  50%
  21%
2016 2500254 47
  68%
  82%
  17%
2015 2500254 75
  52%
  58%
  11%
2014 2500254 70
  51%
  69%
  26%
2013 2500254 82
  65%
  79%
  18%
2012 2500254 98
  64%
  75%
  14%
2011 2500254 110
  59%
  69%
  15%
2010 2500254 81
  41%
  51%
  20%
2009 2500254 50
  56%
  74%
  24%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 27 4% 0% 30% 56% 7% 4%
2500254 42 0% 0% 14% 29% 24% 33%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 7000415 34 3% 0% 38% 47% 6% 6%
2500254 46 4% 0% 26% 39% 20% 11%
2020 7000415 35 3% 0% 29% 49% 14% 6%
2500254 54 2% 0% 2% 24% 44% 28%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2019 7000415 27 11% 0% 11% 63% 11% 4%
2500254 56 0% 0% 7% 45% 16% 32%
2018 7000415 22 9% 0% 41% 36% 5% 9%
2500254 60 0% 0% 3% 52% 30% 15%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500254 48 2% 0% 10% 27% 40% 21%
2016 2500254 47 2% 0% 26% 40% 15% 17%
2015 2500254 75 3% 0% 11% 39% 37% 11%
2014 2500254 70 0% 0% 9% 43% 23% 26%
2013 2500254 82 2% 0% 12% 50% 17% 18%
2012 2500254 98 2% 2% 21% 39% 21% 14%
2011 2500254 110 2% 0% 15% 43% 26% 15%
2010 2500254 81 0% 0% 5% 36% 40% 20%
2009 2500254 50 0% 0% 18% 38% 20% 24%