Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 38 57.895% 75.862% 23.684%
2021 30 83.333% 86.207% 3.333%
2020 50 66% 76.744% 14%
2019 55 69.091% 90.476% 23.636%
2018 49 61.224% 69.767% 12.245%
2017 42 61.905% 61.905% 0%
2016 35 62.857% 78.571% 20%
2015 61 73.77% 93.75% 21.311%
2014 65 66.154% 91.489% 27.692%
2013 70 58.571% 75.926% 22.857%
2012 78 76.923% 93.75% 17.949%
2011 90 70% 92.647% 24.444%
2010 72 68.056% 90.741% 25%
2009 50 76% 95% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 30
  93%
  100%
  7%
2500254 38
  58%
  76%
  24%
2021 7000415 29
  97%
  97%
  0%
2500254 30
  83%
  86%
  3%
2020 7000415 32
  91%
  91%
  0%
2500254 50
  66%
  77%
  14%
2019 7000415 31
  100%
  100%
  0%
2500254 55
  69%
  90%
  24%
2018 7000415 33
  91%
  97%
  6%
2500254 49
  61%
  70%
  12%
2017 2500254 42
  62%
  62%
  0%
2016 2500254 35
  63%
  79%
  20%
2015 2500254 61
  74%
  94%
  21%
2014 2500254 65
  66%
  91%
  28%
2013 2500254 70
  59%
  76%
  23%
2012 2500254 78
  77%
  94%
  18%
2011 2500254 90
  70%
  93%
  24%
2010 2500254 72
  68%
  91%
  25%
2009 2500254 50
  76%
  95%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 30 0% 3% 13% 77% 0% 7%
2500254 38 3% 0% 16% 39% 18% 24%
2021 7000415 29 0% 0% 7% 90% 3% 0%
2500254 30 3% 0% 10% 70% 13% 3%
2020 7000415 32 0% 0% 13% 78% 9% 0%
2500254 50 0% 0% 16% 50% 20% 14%
2019 7000415 31 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2500254 55 0% 0% 40% 29% 7% 24%
2018 7000415 33 3% 6% 6% 76% 3% 6%
2500254 49 2% 2% 0% 57% 27% 12%
2017 2500254 42 2% 0% 12% 48% 38% 0%
2016 2500254 35 0% 6% 9% 49% 17% 20%
2015 2500254 61 5% 0% 18% 51% 5% 21%
2014 2500254 65 3% 0% 17% 46% 6% 28%
2013 2500254 70 1% 1% 6% 50% 19% 23%
2012 2500254 78 3% 0% 24% 50% 5% 18%
2011 2500254 90 2% 4% 17% 47% 6% 24%
2010 2500254 72 3% 3% 18% 44% 7% 25%
2009 2500254 50 0% 2% 14% 60% 4% 20%