Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 86.364% 100% 13.636%
2021 21 85.714% 85.714% 0%
2020 28 92.857% 96.296% 3.571%
2019 25 84% 91.304% 8%
2018 32 87.5% 87.5% 0%
2017 34 67.647% 76.667% 11.765%
2016 29 82.759% 92.308% 10.345%
2015 42 83.333% 87.5% 4.762%
2014 58 72.414% 84% 13.793%
2013 47 72.34% 79.07% 8.511%
2012 72 86.111% 86.111% 0%
2011 48 75% 78.261% 4.167%
2010 27 81.481% 88% 7.407%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 25
  100%
  100%
  0%
2500254 22
  86%
  100%
  14%
2021 7000415 29
  97%
  97%
  0%
2500254 21
  86%
  86%
  0%
2020 7000415 25
  100%
  100%
  0%
2500254 28
  93%
  96%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 7000415 16
  100%
  100%
  0%
2500254 25
  84%
  91%
  8%
2018 7000415 18
  94%
  100%
  6%
2500254 32
  88%
  88%
  0%
2017 2500254 34
  68%
  77%
  12%
2016 2500254 29
  83%
  92%
  10%
2015 2500254 42
  83%
  88%
  5%
2014 2500254 58
  72%
  84%
  14%
2013 2500254 47
  72%
  79%
  9%
2012 2500254 72
  86%
  86%
  0%
2011 2500254 48
  75%
  78%
  4%
2010 2500254 27
  81%
  88%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 25 4% 12% 68% 16% 0% 0%
2500254 22 5% 9% 45% 27% 0% 14%
2021 7000415 29 0% 0% 62% 34% 3% 0%
2500254 21 10% 0% 38% 38% 14% 0%
2020 7000415 25 8% 16% 68% 8% 0% 0%
2500254 28 0% 0% 25% 68% 4% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 7000415 16 13% 13% 38% 38% 0% 0%
2500254 25 0% 0% 12% 72% 8% 8%
2018 7000415 18 6% 11% 50% 28% 0% 6%
2500254 32 3% 0% 13% 72% 13% 0%
2017 2500254 34 6% 3% 18% 41% 21% 12%
2016 2500254 29 3% 0% 28% 52% 7% 10%
2015 2500254 42 0% 0% 10% 74% 12% 5%
2014 2500254 58 3% 0% 14% 55% 14% 14%
2013 2500254 47 2% 0% 21% 49% 19% 9%
2012 2500254 72 3% 0% 18% 65% 14% 0%
2011 2500254 48 4% 2% 23% 46% 21% 4%
2010 2500254 27 0% 7% 37% 37% 11% 7%