Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 62.5% 69.444% 10%
2021 28 85.714% 85.714% 0%
2020 56 85.714% 88.889% 3.571%
2019 50 64% 71.111% 10%
2018 51 70.588% 76.596% 7.843%
2017 42 69.048% 80.556% 14.286%
2016 44 79.545% 83.333% 4.545%
2015 65 67.692% 70.968% 4.615%
2014 61 75.41% 82.143% 8.197%
2013 67 80.597% 85.714% 5.97%
2012 106 85.849% 91% 5.66%
2011 97 46.392% 52.326% 11.34%
2010 76 60.526% 63.889% 5.263%
2009 50 70% 83.333% 16%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 26
  96%
  96%
  0%
2500254 40
  62%
  69%
  10%
2021 7000415 27
  96%
  96%
  0%
2500254 28
  86%
  86%
  0%
2020 7000415 34
  97%
  97%
  0%
2500254 56
  86%
  89%
  4%
2019 7000415 28
  96%
  96%
  0%
2500254 50
  64%
  71%
  10%
2018 7000415 18
  94%
  94%
  0%
2500254 51
  71%
  77%
  8%
2017 2500254 42
  69%
  81%
  14%
2016 2500254 44
  80%
  83%
  5%
2015 2500254 65
  68%
  71%
  5%
2014 2500254 61
  75%
  82%
  8%
2013 2500254 67
  81%
  86%
  6%
2012 2500254 106
  86%
  91%
  6%
2011 2500254 97
  46%
  52%
  11%
2010 2500254 76
  61%
  64%
  5%
2009 2500254 50
  70%
  83%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 26 0% 8% 31% 58% 4% 0%
2500254 40 3% 0% 18% 43% 28% 10%
2021 7000415 27 0% 7% 33% 56% 4% 0%
2500254 28 0% 0% 36% 50% 14% 0%
2020 7000415 34 6% 6% 74% 12% 3% 0%
2500254 56 0% 0% 30% 55% 11% 4%
2019 7000415 28 4% 4% 46% 43% 4% 0%
2500254 50 0% 0% 20% 44% 26% 10%
2018 7000415 18 11% 0% 33% 50% 6% 0%
2500254 51 0% 0% 2% 69% 22% 8%
2017 2500254 42 2% 0% 7% 60% 17% 14%
2016 2500254 44 0% 0% 11% 68% 16% 5%
2015 2500254 65 2% 0% 5% 62% 28% 5%
2014 2500254 61 0% 2% 18% 56% 16% 8%
2013 2500254 67 1% 0% 6% 73% 13% 6%
2012 2500254 106 0% 2% 21% 63% 8% 6%
2011 2500254 97 0% 0% 4% 42% 42% 11%
2010 2500254 76 0% 0% 12% 49% 34% 5%
2009 2500254 50 0% 0% 4% 66% 14% 16%