Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 79.167% 79.167% 0%
2021 27 81.481% 81.481% 0%
2020 32 71.875% 79.31% 9.375%
2019 29 79.31% 88.462% 10.345%
2018 37 81.081% 85.714% 5.405%
2017 31 48.387% 60% 19.355%
2016 49 73.469% 80% 8.163%
2015 55 67.273% 75.51% 10.909%
2014 72 73.611% 79.104% 6.944%
2013 48 70.833% 70.833% 0%
2012 46 65.217% 65.217% 0%
2011 21 66.667% 77.778% 14.286%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 25
  76%
  79%
  4%
2500254 24
  79%
  79%
  0%
2021 7000415 28
  93%
  96%
  4%
2500254 27
  81%
  81%
  0%
2020 7000415 17
  82%
  82%
  0%
2500254 32
  72%
  79%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000415 18
  94%
  94%
  0%
2500254 29
  79%
  88%
  10%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 21
  86%
  90%
  5%
2500254 37
  81%
  86%
  5%
2017 2500254 31
  48%
  60%
  19%
2016 2500254 49
  73%
  80%
  8%
2015 2500254 55
  67%
  76%
  11%
2014 2500254 72
  74%
  79%
  7%
2013 2500254 48
  71%
  71%
  0%
2012 2500254 46
  65%
  65%
  0%
2011 2500254 21
  67%
  78%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 25 4% 0% 20% 52% 20% 4%
2500254 24 4% 4% 8% 63% 21% 0%
2021 7000415 28 7% 4% 54% 29% 4% 4%
2500254 27 0% 0% 11% 70% 19% 0%
2020 7000415 17 12% 6% 53% 12% 18% 0%
2500254 32 0% 0% 9% 63% 19% 9%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000415 18 11% 6% 39% 33% 6% 0%
2500254 29 0% 3% 7% 69% 10% 10%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2018 7000415 21 10% 5% 48% 24% 10% 5%
2500254 37 0% 0% 19% 62% 14% 5%
2017 2500254 31 6% 0% 13% 29% 32% 19%
2016 2500254 49 0% 0% 18% 55% 18% 8%
2015 2500254 55 2% 0% 11% 55% 22% 11%
2014 2500254 72 4% 0% 13% 57% 19% 7%
2013 2500254 48 2% 0% 33% 35% 29% 0%
2012 2500254 46 0% 0% 2% 63% 35% 0%
2011 2500254 21 0% 0% 10% 57% 19% 14%