Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 83.333% 100% 16.667%
2021 21 100% 100% 0%
2020 16 93.75% 100% 6.25%
2019 20 100% 100% 0%
2018 18 100% 100% 0%
2017 11 90.909% 90.909% 0%
2016 24 87.5% 100% 12.5%
2015 41 95.122% 100% 4.878%
2014 28 92.857% 100% 7.143%
2013 15 100% 100% 0%
2012 17 82.353% 87.5% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500254 12
  83%
  100%
  17%
2021 2500254 21
  100%
  100%
  0%
2020 7000415 3
  100%
  100%
  0%
2500254 16
  94%
  100%
  6%
2019 2500254 20
  100%
  100%
  0%
2018 2500254 18
  100%
  100%
  0%
2017 2500254 11
  91%
  91%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 24
  88%
  100%
  12%
2015 2500254 41
  95%
  100%
  5%
2014 2500254 28
  93%
  100%
  7%
2013 2500254 15
  100%
  100%
  0%
2012 2500254 17
  82%
  88%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500254 12 0% 0% 17% 67% 0% 17%
2021 2500254 21 0% 0% 57% 43% 0% 0%
2020 7000415 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500254 16 0% 0% 94% 0% 0% 6%
2019 2500254 20 5% 0% 85% 10% 0% 0%
2018 2500254 18 0% 6% 28% 67% 0% 0%
2017 2500254 11 0% 0% 55% 36% 9% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500254 24 0% 0% 63% 25% 0% 13%
2015 2500254 41 2% 0% 2% 90% 0% 5%
2014 2500254 28 0% 0% 36% 57% 0% 7%
2013 2500254 15 0% 7% 67% 27% 0% 0%
2012 2500254 17 0% 0% 47% 35% 12% 6%