Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 29 86.207% 86.207% 0%
2021 34 73.529% 73.529% 0%
2020 32 68.75% 70.968% 3.125%
2019 35 68.571% 75% 8.571%
2018 32 50% 51.613% 3.125%
2017 33 72.727% 77.419% 6.061%
2016 54 79.63% 79.63% 0%
2015 68 66.176% 66.176% 0%
2014 51 64.706% 67.347% 3.922%
2013 62 75.806% 77.049% 1.613%
2012 43 51.163% 51.163% 0%
2011 28 64.286% 66.667% 3.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 25
  84%
  88%
  4%
2500254 29
  86%
  86%
  0%
2021 7000415 28
  82%
  82%
  0%
2500254 34
  74%
  74%
  0%
2020 7000415 16
  75%
  75%
  0%
2500254 32
  69%
  71%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000415 19
  95%
  95%
  0%
2500254 35
  69%
  75%
  9%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 22
  82%
  82%
  0%
2500254 32
  50%
  52%
  3%
2017 2500254 33
  73%
  77%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 54
  80%
  80%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500254 68
  66%
  66%
  0%
2014 2500254 51
  65%
  67%
  4%
2013 2500254 62
  76%
  77%
  2%
2012 2500254 43
  51%
  51%
  0%
2011 2500254 28
  64%
  67%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 25 4% 0% 32% 48% 12% 4%
2500254 29 7% 0% 24% 52% 14% 0%
2021 7000415 28 7% 0% 32% 43% 18% 0%
2500254 34 0% 0% 3% 68% 26% 0%
2020 7000415 16 13% 0% 25% 38% 25% 0%
2500254 32 0% 0% 16% 53% 28% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000415 19 16% 0% 47% 32% 5% 0%
2500254 35 0% 3% 20% 43% 23% 9%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000415 22 9% 0% 36% 36% 18% 0%
2500254 32 3% 0% 6% 38% 47% 3%
2017 2500254 33 0% 0% 18% 55% 21% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500254 54 0% 0% 9% 70% 20% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500254 68 0% 0% 7% 59% 34% 0%
2014 2500254 51 0% 0% 4% 61% 31% 4%
2013 2500254 62 3% 0% 13% 60% 23% 2%
2012 2500254 43 0% 0% 2% 49% 49% 0%
2011 2500254 28 0% 0% 4% 61% 32% 4%