Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 88% 91.667% 4%
2021 34 82.353% 87.5% 5.882%
2020 30 70% 75% 6.667%
2019 36 66.667% 66.667% 0%
2018 28 64.286% 64.286% 0%
2017 26 69.231% 69.231% 0%
2016 42 92.857% 95.122% 2.381%
2015 53 71.698% 73.077% 1.887%
2014 43 79.07% 80.952% 2.326%
2013 69 82.609% 86.364% 4.348%
2012 57 77.193% 77.193% 0%
2011 42 88.095% 88.095% 0%
2010 33 75.758% 80.645% 6.061%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 26
  100%
  100%
  0%
2500254 25
  88%
  92%
  4%
4316238 3
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 1
  100%
  100%
  0%
7000415 31
  94%
  94%
  0%
2500254 34
  82%
  88%
  6%
2020 7000415 27
  96%
  96%
  0%
2500254 30
  70%
  75%
  7%
4316238 2
  100%
  100%
  0%
2019 7000415 16
  94%
  94%
  0%
2500254 36
  67%
  67%
  0%
4316238 6
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 17
  94%
  94%
  0%
2500254 28
  64%
  64%
  0%
2017 2500254 26
  69%
  69%
  0%
4316238 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 42
  93%
  95%
  2%
2015 2500890 2
  100%
  100%
  0%
2500254 53
  72%
  73%
  2%
2014 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500254 43
  79%
  81%
  2%
2013 2500254 69
  83%
  86%
  4%
2012 2500254 57
  77%
  77%
  0%
2011 2500254 42
  88%
  88%
  0%
2010 2500254 33
  76%
  81%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 26 0% 15% 50% 35% 0% 0%
2500254 25 0% 8% 32% 48% 8% 4%
4316238 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2021 2500250 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000415 31 3% 6% 52% 32% 6% 0%
2500254 34 3% 3% 35% 41% 12% 6%
2020 7000415 27 4% 4% 48% 41% 4% 0%
2500254 30 0% 0% 13% 57% 23% 7%
4316238 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000415 16 13% 0% 38% 44% 6% 0%
2500254 36 0% 0% 8% 53% 33% 0%
4316238 6 17% 0% 33% 50% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000415 17 6% 6% 18% 65% 6% 0%
2500254 28 0% 4% 4% 57% 36% 0%
2017 2500254 26 4% 4% 19% 42% 31% 0%
4316238 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500254 42 5% 2% 0% 86% 5% 2%
2015 2500890 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500254 53 0% 0% 2% 70% 26% 2%
2014 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500254 43 0% 0% 14% 65% 19% 2%
2013 2500254 69 0% 0% 9% 74% 13% 4%
2012 2500254 57 2% 0% 19% 56% 23% 0%
2011 2500254 42 0% 0% 10% 79% 12% 0%
2010 2500254 33 0% 0% 12% 64% 18% 6%