Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 80% 100% 20%
2021 26 88.462% 100% 11.538%
2020 19 94.737% 100% 5.263%
2019 13 92.308% 100% 7.692%
2018 24 95.833% 100% 4.167%
2017 22 86.364% 100% 13.636%
2016 32 87.5% 93.333% 6.25%
2015 41 97.561% 100% 2.439%
2014 28 100% 100% 0%
2013 15 93.333% 93.333% 0%
2012 35 97.143% 97.143% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 4
  100%
  100%
  0%
2500254 10
  80%
  100%
  20%
2021 7000415 1
  100%
  100%
  0%
2500254 26
  88%
  100%
  12%
2020 7000415 12
  100%
  100%
  0%
2500254 19
  95%
  100%
  5%
2019 7000415 9
  100%
  100%
  0%
2500254 13
  92%
  100%
  8%
2018 7000415 6
  100%
  100%
  0%
2500254 24
  96%
  100%
  4%
2017 2500254 22
  86%
  100%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 32
  88%
  93%
  6%
2015 2500254 41
  98%
  100%
  2%
2014 2500254 28
  100%
  100%
  0%
2013 2500254 15
  93%
  93%
  0%
2012 2500254 35
  97%
  97%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500254 10 0% 0% 10% 70% 0% 20%
2021 7000415 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500254 26 0% 4% 8% 77% 0% 12%
2020 7000415 12 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2500254 19 0% 0% 16% 79% 0% 5%
2019 7000415 9 11% 0% 44% 44% 0% 0%
2500254 13 0% 8% 15% 69% 0% 8%
2018 7000415 6 17% 0% 17% 67% 0% 0%
2500254 24 0% 4% 4% 88% 0% 4%
2017 2500254 22 0% 0% 14% 73% 0% 14%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500254 32 0% 3% 13% 72% 6% 6%
2015 2500254 41 5% 0% 46% 46% 0% 2%
2014 2500254 28 0% 0% 11% 89% 0% 0%
2013 2500254 15 0% 0% 0% 93% 7% 0%
2012 2500254 35 0% 0% 0% 97% 3% 0%