Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 85.714% 85.714% 0%
2021 8 100% 100% 0%
2020 19 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 12 100% 100% 0%
2017 11 100% 100% 0%
2016 16 100% 100% 0%
2015 13 100% 100% 0%
2014 15 100% 100% 0%
2013 14 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 2
  100%
  100%
  0%
2501915 7
  86%
  86%
  0%
1353 176
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 8
  100%
  100%
  0%
7000415 2
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 19
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 15
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 12
  100%
  100%
  0%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 11
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2501915 16
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 13
  100%
  100%
  0%
2014 2501915 15
  100%
  100%
  0%
2013 2501915 14
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501915 7 0% 0% 86% 0% 14% 0%
1353 176 9% 0% 73% 18% 0% 0%
2021 2501915 8 0% 25% 38% 38% 0% 0%
7000415 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 80 0% 60% 40% 0% 0% 0%
2020 2501915 19 5% 5% 53% 37% 0% 0%
2019 2501915 15 7% 0% 60% 33% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 2501915 12 0% 17% 67% 17% 0% 0%
7000415 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501915 11 9% 9% 64% 18% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2501915 16 6% 6% 63% 25% 0% 0%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2015 2501915 13 8% 0% 62% 31% 0% 0%
2014 2501915 15 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2013 2501915 14 0% 14% 43% 43% 0% 0%