Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 90.909% 100% 9.091%
2021 32 100% 100% 0%
2020 23 100% 100% 0%
2019 16 100% 100% 0%
2018 25 100% 100% 0%
2017 22 95.455% 100% 4.545%
2016 20 100% 100% 0%
2015 17 94.118% 100% 5.882%
2014 31 100% 100% 0%
2013 18 94.444% 100% 5.556%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 2
  100%
  100%
  0%
2501915 22
  91%
  100%
  9%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 32
  100%
  100%
  0%
7000415 5
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 23
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2019 2501915 16
  100%
  100%
  0%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 25
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2501915 22
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 20
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 17
  94%
  100%
  6%
2014 2501915 31
  100%
  100%
  0%
2013 2501915 18
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501915 22 5% 68% 18% 0% 0% 9%
7000415 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501915 32 0% 9% 31% 59% 0% 0%
7000415 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2020 2501915 23 4% 26% 70% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2019 2501915 16 6% 38% 56% 0% 0% 0%
7000415 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 80 0% 20% 80% 0% 0% 0%
2018 2501915 25 4% 16% 64% 16% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2501915 22 5% 14% 64% 14% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501915 20 5% 15% 65% 15% 0% 0%
2015 2501915 17 0% 12% 71% 12% 0% 6%
2014 2501915 31 3% 10% 61% 26% 0% 0%
2013 2501915 18 0% 11% 67% 17% 0% 6%