Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 57 94.737% 94.737% 0%
2021 47 85.106% 90.909% 6.383%
2020 58 96.552% 98.246% 1.724%
2019 63 100% 100% 0%
2018 61 85.246% 92.857% 8.197%
2017 57 87.719% 92.593% 5.263%
2016 62 87.097% 98.182% 11.29%
2015 66 81.818% 93.103% 12.121%
2014 66 87.879% 92.063% 4.545%
2013 77 90.909% 97.222% 6.494%
2012 76 97.368% 97.368% 0%
2011 64 85.938% 90.164% 4.688%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 2
  100%
  100%
  0%
2501915 57
  95%
  95%
  0%
7000415 35
  83%
  83%
  0%
2021 2501915 47
  85%
  91%
  6%
7000415 29
  83%
  83%
  0%
2020 2501915 58
  97%
  98%
  2%
7000415 36
  89%
  97%
  8%
2019 2501915 63
  100%
  100%
  0%
7000415 36
  92%
  94%
  3%
2018 2501915 61
  85%
  93%
  8%
7000415 35
  83%
  85%
  3%
2017 2501915 57
  88%
  93%
  5%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2016 2501915 62
  87%
  98%
  11%
2015 2501915 66
  82%
  93%
  12%
2014 2501915 66
  88%
  92%
  5%
2013 2501915 77
  91%
  97%
  6%
2012 2501915 76
  97%
  97%
  0%
2011 2501915 64
  86%
  90%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501915 57 0% 4% 21% 70% 5% 0%
7000415 35 0% 0% 3% 80% 17% 0%
2021 2501915 47 6% 0% 51% 28% 9% 6%
7000415 29 0% 3% 38% 41% 17% 0%
2020 2501915 58 5% 0% 52% 40% 2% 2%
7000415 36 0% 3% 25% 61% 3% 8%
2019 2501915 63 3% 0% 49% 48% 0% 0%
7000415 36 0% 3% 36% 53% 6% 3%
2018 2501915 61 0% 0% 30% 54% 7% 8%
7000415 35 0% 0% 37% 46% 14% 3%
2017 2501915 57 0% 2% 23% 63% 7% 5%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501915 62 0% 0% 50% 37% 2% 11%
2015 2501915 66 0% 5% 45% 32% 6% 12%
2014 2501915 66 3% 3% 33% 48% 8% 5%
2013 2501915 77 0% 1% 30% 60% 3% 6%
2012 2501915 76 4% 9% 54% 30% 3% 0%
2011 2501915 64 3% 6% 31% 45% 9% 5%