UAB

Màster Universitari en Paleontologia ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000460 Màster Universitari en Paleontologia
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 90% 97% 8%
2011 97% 100% 3%
2010 84% 96% 13%
2009 91% 91% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 14 57 29 0 0
2012 11 36 44 6 3
2011 8 27 55 11 0
2010 7 22 44 22 4
2009 7 20 48 16 9
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np