Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 126 88.889% 88.889% 0%
2021 115 80% 80% 0%
2020 112 88.393% 88.393% 0%
2019 118 98.305% 99.145% 0.847%
2018 125 92.8% 92.8% 0%
2017 116 77.586% 85.714% 9.483%
2016 118 86.441% 87.179% 0.847%
2015 136 85.294% 85.926% 0.735%
2014 130 93.077% 96.032% 3.077%
2013 147 90.476% 91.096% 0.68%
2012 123 93.496% 93.496% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502445 126
  89%
  89%
  0%
2021 2502445 115
  80%
  80%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2502445 112
  88%
  88%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2502445 118
  98%
  99%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2502445 125
  93%
  93%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2502445 116
  78%
  86%
  9%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2502445 118
  86%
  87%
  1%
2015 2502445 136
  85%
  86%
  1%
2014 2502445 130
  93%
  96%
  3%
2013 2502445 147
  90%
  91%
  1%
2012 2502445 123
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502445 126 2% 7% 30% 50% 11% 0%
2021 2502445 115 1% 2% 24% 53% 20% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2502445 112 1% 4% 21% 63% 12% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2502445 118 5% 0% 42% 51% 1% 1%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2502445 125 1% 0% 30% 60% 7% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2502445 116 1% 0% 15% 61% 13% 9%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2016 2502445 118 2% 0% 22% 63% 13% 1%
2015 2502445 136 1% 0% 15% 69% 14% 1%
2014 2502445 130 0% 0% 42% 51% 4% 3%
2013 2502445 147 0% 1% 35% 54% 9% 1%
2012 2502445 123 1% 0% 50% 42% 7% 0%