Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 87.16% 83.92%
2021 85.93% 77.88%
2020 88.8% 83.44%
2019 95.16% 91.87%
2018 91.06% 85.91%
2017 89.42% 85.5%
2016 89.45% 83.38%
2015 90.79% 81.86%
2014 91.68% 89.55%
2013 89.73% 86.31%
2012 88.61% 86.56%
2011 85.11% 84.14%
2010 80.49% 81.24%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats