Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 624 95 80
2022 630 106 80
2021 547 104 80
2020 596 133 80
2019 459 102 80
2018 404 94 80
2017 412 114 80
2016 526 123 80
2015 457 108 80
2014 * 597 132 140
2013 * 569 117 140
2012 * 682 110 140
2011 * 561 96 140
2010 * 688 123 140

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21048: Grau en Logopèdia

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 624 95 80
2022 630 106 80
2021 547 104 80
2020 596 133 80
2019 459 102 80
2018 404 94 80
2017 412 114 80
2016 526 123 80
2015 457 108 80
2014 532 125 80
2013 517 115 80
2012 625 102 80
2011 442 85 80
2010 599 117 80
2009 552 99 80

21049: Grau en Logopèdia "Manresa"

Sol·licituds 1a opció Oferta
2014 65 7 60
2013 52 2 60
2012 57 8 60
2011 119 11 60
2010 89 6 60
2009 108 4 60

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 60%
50
29%
24
4%
3
1%
1
4%
3
2%
2
83
2022 69%
57
22%
18
6%
5
0%
0
0%
0
4%
3
83
2021 60%
46
32%
25
6%
5
0%
0
0%
0
1%
1
77
2020 59%
46
36%
28
3%
2
1%
1
0%
0
1%
1
78
2019 52%
42
40%
32
5%
4
1%
1
0%
0
2%
2
81
2018 47%
40
45%
38
4%
3
2%
2
1%
1
1%
1
85
2017 40%
34
40%
34
6%
5
5%
4
4%
3
5%
4
84
2016 41%
35
47%
40
6%
5
4%
3
1%
1
1%
1
85
2015 37%
31
49%
41
6%
5
4%
3
1%
1
2%
2
83
2014 44%
36
44%
36
5%
4
1%
1
4%
3
1%
1
81
2013 48%
38
35%
28
9%
7
3%
2
4%
3
3%
2
80
2012 36%
27
43%
32
15%
11
3%
2
3%
2
1%
1
75
2011 41%
34
33%
27
16%
13
5%
4
4%
3
1%
1
82
2010 36%
27
34%
26
24%
18
1%
1
4%
3
1%
1
76
2009 62%
48
19%
15
14%
11
3%
2
1%
1
1%
1
78