Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 3%
127h
22%
1031h
9%
405h
2%
84h
60%
2766h
5%
215h
4628h
2021 0%
13h
25%
1194h
9%
416h
1%
37h
56%
2641h
10%
456h
4755h
2020 2%
98h
27%
1341h
8%
408h
0%
0h
57%
2863h
7%
332h
5042h
2019 1%
47h
31%
1441h
8%
377h
0%
0h
56%
2617h
4%
185h
4666h
2018 0%
1h
40%
1948h
6%
306h
0%
3h
49%
2380h
5%
234h
4872h
2017 0%
1h
35%
1463h
8%
321h
0%
0h
51%
2145h
7%
306h
4236h
2016 0%
0h
31%
1369h
6%
268h
0%
0h
51%
2267h
12%
545h
4449h
2015 0%
0h
39%
1633h
6%
250h
0%
0h
50%
2102h
6%
245h
4231h
2014 0%
0h
43%
1919h
6%
246h
0%
0h
41%
1823h
10%
444h
4432h
2013 0%
0h
40%
1691h
6%
256h
0%
0h
43%
1837h
11%
471h
4255h
2012 4%
168h
41%
1712h
3%
132h
3%
115h
43%
1837h
6%
259h
4223h
2011 2%
92h
38%
1426h
2%
93h
6%
228h
44%
1648h
7%
260h
3747h
2010 6%
270h
41%
1768h
1%
56h
5%
196h
41%
1756h
6%
240h
4287h
2009 3%
98h
39%
1516h
0%
0h
5%
199h
47%
1822h
6%
229h
3865h