Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 86.957% 100% 13.043%
2021 33 100% 100% 0%
2020 28 96.429% 100% 3.571%
2019 26 100% 100% 0%
2018 19 100% 100% 0%
2017 26 96.154% 100% 3.846%
2016 12 75% 100% 25%
2015 17 88.235% 100% 11.765%
2014 24 91.667% 100% 8.333%
2013 29 100% 100% 0%
2012 17 88.235% 100% 11.765%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 23
  87%
  100%
  13%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 33
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 28
  96%
  100%
  4%
2019 2500250 26
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 19
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 26
  96%
  100%
  4%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2016 2500250 12
  75%
  100%
  25%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 17
  88%
  100%
  12%
2014 2500250 24
  92%
  100%
  8%
2013 2500250 29
  100%
  100%
  0%
2012 2500250 17
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 23 9% 13% 65% 0% 0% 13%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500250 33 12% 9% 79% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500250 28 7% 32% 57% 0% 0% 4%
2019 2500250 26 8% 62% 27% 4% 0% 0%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500250 19 0% 11% 58% 32% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2017 2500250 26 8% 4% 50% 35% 0% 4%
1353 80 0% 20% 0% 60% 0% 20%
2016 2500250 12 8% 0% 33% 33% 0% 25%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500250 17 6% 0% 29% 53% 0% 12%
2014 2500250 24 4% 13% 21% 54% 0% 8%
2013 2500250 29 3% 3% 41% 52% 0% 0%
2012 2500250 17 6% 24% 41% 18% 0% 12%