Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.51% 90.01%
2021 92.14% 90.2%
2020 92.91% 91.68%
2019 93.44% 89.33%
2018 93.06% 93.3%
2017 91.41% 88.85%
2016 90.31% 85.41%
2015 92.01% 91.42%
2014 91.84% 93.41%
2013 89.22% 92.98%
2012 87.05% 93.26%
2011 83.22% 89.74%
2010 86.05% 90.87%
2009 87.35% 88.02%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats