Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 85 78.824% 93.056% 15.294%
2021 94 86.17% 91.011% 5.319%
2020 103 74.757% 74.757% 0%
2019 87 73.563% 84.211% 12.644%
2018 96 79.167% 84.444% 6.25%
2017 91 80.22% 87.952% 8.791%
2016 76 84.211% 95.522% 11.842%
2015 87 86.207% 97.403% 11.494%
2014 99 84.848% 89.362% 5.051%
2013 82 76.829% 85.135% 9.756%
2012 89 89.888% 97.561% 7.865%
2011 83 89.157% 100% 10.843%
2010 81 86.42% 98.592% 12.346%
2009 106 92.453% 96.078% 3.774%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 85
  79%
  93%
  15%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500250 94
  86%
  91%
  5%
2020 2500250 103
  75%
  75%
  0%
2019 2500250 87
  74%
  84%
  13%
2018 2500250 96
  79%
  84%
  6%
2017 2500250 91
  80%
  88%
  9%
1353 48
  0%
  0%
  100%
2016 2500250 76
  84%
  96%
  12%
2015 2500250 87
  86%
  97%
  11%
2014 2500250 99
  85%
  89%
  5%
2013 2500250 82
  77%
  85%
  10%
2012 2500250 89
  90%
  98%
  8%
2011 2500250 83
  89%
  100%
  11%
2010 2500250 81
  86%
  99%
  12%
2009 2500250 106
  92%
  96%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 85 4% 5% 35% 35% 6% 15%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500250 94 0% 0% 18% 68% 9% 5%
2020 2500250 103 0% 0% 9% 64% 25% 0%
2019 2500250 87 1% 1% 18% 53% 14% 13%
2018 2500250 96 2% 0% 11% 66% 15% 6%
2017 2500250 91 1% 0% 22% 57% 11% 9%
1353 48 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500250 76 4% 0% 28% 53% 4% 12%
2015 2500250 87 5% 1% 31% 49% 2% 11%
2014 2500250 99 4% 2% 34% 44% 10% 5%
2013 2500250 82 5% 7% 33% 32% 13% 10%
2012 2500250 89 6% 9% 57% 18% 2% 8%
2011 2500250 83 6% 8% 40% 35% 0% 11%
2010 2500250 81 5% 6% 46% 30% 1% 12%
2009 2500250 106 5% 5% 30% 53% 4% 4%